Bestelprocedure

  1. Bestelling van produkten is mogelijk via een electronisch on-line bestelformulier, per E-mail, per fax, per telefoon, of in de showroom te Molenaarsgraaf.
  2. Na ontvangst van een electronisch bestelformulier, fax of telefonische bestelling zal eerst een opdrachtbevestiging worden toegezonden met de gegevens van de bestelling, inclusief de leveringstermijn en de totaalprijs van de levering, alvorens de overeenkomst van kracht zal zijn.
  3. Bestellingen kunnen uiterlijk binnen 12 uur voor verzending kosteloos geannuleerd worden, daarna zullen eventuele reeds gemaakte verzend- en transportkosten in rekening gebracht worden.
  4. Indien produkten niet uit voorraad leverbaar zijn dan vindt eerst overleg plaats vwb. levertermijn.
  5. Op artikelen welke speciaal voor de afnemer besteld worden is punt C niet van toepassing.
  6. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
  7. Ontbinding van een dienst kan binnen 7 dagen na de eerste dienstverlening gebeuren. In geval van ontbinding van een dienst binnen 7 dagen moet de consument betalen voor de genoten diensten tot het moment van ontbinding, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling.