Betaalmethoden

Alle via internet aangeboden produkten worden geleverd:

opsommingsteken Onder rembours
opsommingsteken Na vooruitbetaling op bankrekening 49.98.22.293 ABN AMRO bank
opsommingsteken Contant bij levering
opsommingsteken Eénmalige incasso*

*Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde goederen en zaken zijn en blijven te allen tijden ons volledig eigendomen zijn direct opeisbaar, totdat algehele en onherroepelijke betaling heeft plaatsgevonden.

Andere betaalmethode is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk vooraf overeengekomen. 

Bankrelatie:   ABN AMRO bank
                        Tel. +31- 416 67 00 00
                        BIC  / Swiftnumber:    ABNANL2A    
                        Accountnumber: 49.98.22.293
                        IBAN accountnumber NL95ABNA0499822293

 

Uit privacy- en veiligheidsoverwegingen wordt geen betaalmethode per creditcard aangeboden.