Overige bepalingen

Naast bovenstaande hanteren wij verder de bepalingen zoals omschreven op de Consumentenbond site.