Aangeboden producten

Alle produkten zoals aangeboden op onze website zijn van originele fabrikanten conform aangegeven als merknaam. Hierop zijn de garantietermijnen en garantiebepalingen van kracht zoals vermeld in de Nederlandstalige handleidingen, welke bij de produkten geleverd worden. Afwijkende garantietermijnen zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk op de website vermeld zijn bij het produkt cq. producttype.

BTW
Alle vermelde consumentenprijzen zijn inclusief het daarvoor geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de prijzen van het betreffende produkt.

Kosten voor aflevering, verzending, installeren etc. 
Alleen indien bij de produkten vermeld wordt dat deze Franco afgeleverd worden, zullen er geen kosten voor verpakken, verzenden en afleveren berekend worden.
 
Indien kosten berekend worden voor verpakken, verzenden, afleveren, installeren etc. dan worden deze eerst middels een vrijblijvende offerte kenbaar gemaakt, alvorens de overeenkomst te sluiten met de consument.

Bij aanbiedingen van beperkte geldigheidsduur wordt de duur van de aanbieding uitdrukkelijk bij het produkt aangegeven.