Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Sentjens Airconditioning onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.