Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Wij onderwerpen ons aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de afnemer.