Tel. +31 (0)184-641972
Polderweg-oost 18, 2973AN Molenaarsgraaf Nederland
saunabouw@sentjens.nl Contact

Disclaimer

Home » Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar:  de eigenaar van de website;
gebruik(en):  alle denkbare handelingen;
u:   de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content:   alle in de website aanwezige inhoud;

  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Intellectueel eigendom
Deze website en de volledige inhoud daarvan zijn het intellectueel eigendom van Sentjens Saunabouw. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd bepaalde onderdelen van de inhoud van deze website voor strikt persoonlijk en niet commercieel gebruik af te drukken en/of te downloaden. Elke andere vorm van verveelvoudiging en alle vormen van openbaarmaking, ongeacht het gebruikte medium, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Sentjens Saunabouw. Het gebruik van de handelsnaam en het merk Sentjens Saunabouw is eveneens niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
Het aanbrengen van een hyperlink naar de website van Sentjens Saunabouw op de website van een derde is toegestaan, mits er geen sprake is van framed linking, inline linking of elke daarmee vergelijkbare vormen van linken.
Het aanbrengen van een hyperlink is niet toegestaan wanneer dit het imago van Sentjens Saunabouw kennelijk kan schaden vanwege de aard, inhoud of opmaak van de website van de derde.

Inhoud van de website van Sentjens Saunabouw
Het aanbod op deze website is vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Sentjens Saunabouw besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie en gegevens op deze website. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er helaas onjuistheden en onvolledigheden op deze website voorkomen. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Sentjens Saunabouw aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de op de website verstrekte informatie en gegevens.
Zodra een onjuistheid of onvolledigheid bij Sentjens Saunabouw bekend is, zal deze onverwijld verbeterd worden. Bovendien zal Sentjens Saunabouw zodra een onjuistheid of onvolledigheid bij Sentjens Saunabouw bekend is en indien deze voor de door u gedane bestelling van belang is, u onverwijld van de onjuistheid of onvolledigheid op de hoogte stellen.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie?

Bezoek onze showroom en laat u vrijblijvend adviseren. In de showroom staan voor u diverse sauna’s en infrarood cabines opgesteld, zowel standaard als maatwerk, om u onze vaardigheden te tonen.

Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur
Op zon- en feestdagen altijd gesloten.

Volop gratis parkeergelegenheid 

Producten
Sentjens Saunabouw

Polderweg-Oost 18
2973 AN Molenaarsgraaf Nederland
tel. +31 (0)184 -641972
saunabouw@sentjens.nl

Openingstijden

Privacyverklaring  

Realisatie Webdesign Alblasserwaard

© 1993-2024 Sentjens Saunabouw Molenaarsgraaf Holland