Tel. +31 (0)184-641972
Polderweg-oost 18, 2973AN Molenaarsgraaf Nederland
saunabouw@sentjens.nl Contact

Saunabrand

Home » Saunabouw » Saunabrand

Brand in een sauna komt helaas regelmatig voor, zowel bij wellness centra, fitness, hotels, als bij privé sauna’s. De oorzaak van een saunabrand kan divers zijn, maar veelal is dit eenvoudig te voorkomen door o.a. preventieve maatregelen, oplettendheid, juiste bouw van de sauna en het juiste gebruik van opgietmiddelen. Ook komt het doordat sauna’s dikwijls niet op de juiste manier worden onderhouden.

Preventie bij bouw van de sauna
De preventie begint bij de bouw van de sauna. De materialen en apparatuur op de juiste wijze toepassen en installeren is uiterst belangrijk. We denken vaak dat we handig genoeg zijn om zelf een sauna te kunnen bouwen, maar de kennis om goed en veilig te bouwen ontbreekt helaas maar al te vaak. Bij zelfbouw, en helaas ook bij sommige leveranciers, is daar te weinig aandacht en expertise om dit op de juiste wijze te doen. De professionele saunabouwer weet van de hoed en de rand en let bij het ontwerp en de bouw continue op alle details om een veilige sauna te kunnen produceren.

 • Allereerst moet de juiste hoeveelheid lucht direct bij de oven toegevoerd worden, en onder de banken afgevoerd worden zodat de warmte direct bij de oven weggeleid wordt en goed verdeeld wordt door de cabine. De fabrikant van de oven schrijft de benodigde luchthoeveelheid voor aan de hand van het ovenvermogen en daar mag zeker niet van afgeweken worden.
 • De oven moet op de juiste afstand van de omliggende wanden opgesteld worden en mag het ovenbeschermrek zeker niet te dicht op de oven aangebracht worden. Ook die afstanden zijn door de fabrikanten van de ovens voorgeschreven. Respecteer die afstanden en wijk daar vanwege “plaatsgebrek” zeker niet van af.
 • Monteer ook nooit een saunakachel onder een schuin dak. Ook niet met gebruik van zg. no-branda of RVS platen.
 • Boven de oven minimaal altijd 100cm ruimte handhaven.
 • Indien bij een oven het hout donker kleurt dan is dat een teken dat er iets mis is en het hout telkens te warm wordt. Onderneem dan actie voordat het hout pyrofoor wordt en het hout spontaan vlam vat !
 • Laat het ovenbeschermrek nooit boven de rand van de oven uitsteken.
 • Koop nooit ovens die slechts 2-4 cm van de wand hangen. Deze hebben het argument dat ze plaatsbesparen, maar eenmaal in gebruik is de thermische belasting van het hout achter de oven te hoog. Het veilige minimum is 5-7cm vrij van de wand(en) en ovenbechermrek.

Elektrische aansluitingen
Laat de apparatuur en saunabesturing alleen door een erkende installateur aansluiten. Zij zijn op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften en hebben de juiste aansluitmaterialen en gereedschappen.

 • Alle bekabelingen in de wanden en in de sauna moeten altijd hittebestendige siliconenkabel zijn. Tolereer geen enkele andere kabel dan deze.
 • Grijze kabels (VmVk, YmVk etc.) en VD draad moeten buiten de sauna blijven. Deze zijn absoluut niet bestand tegen de warmte van de sauna,  drogen uit en gaan scheuren. Hierdoor ontstaat dan kortsluiting met alle gevolgen van dien.
 • Laat de elektrische aansluitingen en bekabeling jaarlijks controleren en laat defecte apparaten en beschadigingen direct repareren.
 • Controleer minimaal jaarlijks de temperatuursensor(en) en de temperatuurbegrenzer.
 • Gebruik alleen hittebestendige keramische fittingen voor de verlichting en gebruik nooit sterkere lampen dan voorgeschreven.
 • Gebruik bij LED verlichting de hittebestendige uitvoering, pas nooit de “Aziatische” uitvoering. Deze is weliswaar véél goedkoper maar kan de hoge saunatemperaturen absoluut niet aan.

Preventie bij gebruik van de sauna

 • Zorg ervoor dat er nooit materialen op de saunaoven liggen, en controleer dit vóór elke inschakeling van de sauna.
 • Opgietmiddelen buiten de sauna opslaan. Alleen verdund in het water van de sauna-emmer is toegestaan in de sauna.
 • Experimenteer nooit met alternatieve opgietmiddelen.
 • Neem handdoeken, zitdoeken, badlakens e.d. mee als u de sauna verlaat.
 • Gebruik alleen op afstand inschakelbare saunabesturingen of op tijd instelbare saunabesturingen als er een ovenbeveiliging is gemonteerd.

Opgietmiddelen
Veel opgietmiddelen voor sauna’s bevatten alcohol en etherische oliën. Op zich geen enkel probleem als deze maar nooit direct op de oven gegoten worden. Altijd eerst in de saunaemmer met het water verdunnen en met de saunalepel opgieten op de saunastenen. Zorg dat u de dosering niet overschrijdt en laat voldoende tijd tussen de opgietingen zodat er geen residu achterblijft op de saunastenen. Laat u niet verleiden om etherische olie zo op de saunastenen te gieten; ernstige rookvorming, brand en een onherstelbare sauna zijn het gevolg.

Saunastenen
Zorg dat er altijd voldoende saunastenen op de oven liggen en de elementen goed bedekt blijven. De saunastenen zullen na verloop van tijd breken, door de intense hitte van de oven elementen, en moeten de stukjes verwijderd worden zodat er voldoende lucht door de oven blijft stromen.

Indien saunastenen bij privé ovens eens per jaar allemaal van de oven gehaald worden en de goede stenen weer teruggeplaatst worden voorkomt u dat de elementen boven de stenen uit gaan steken. Bij dagelijks gebruikte sauna’s moet dat minimaal eens per twee maanden gebeuren. Als elementen boven de saunastenen uitsteken dan zijn deze brandgevaarlijk omdat de roodgloeiende elementen het hout rondom de oven thermisch te zwaar belast. Ook zullen elementen daardoor snel defect raken. Elke 5 jaar de stenen vervangen en bij dagelijks gebruikte sauna’s jaarlijks vervangen. Stenen die aan de binnenzijde zwart zijn geven aan dat deze onmiddellijk vervangen moeten worden.

Isolatie
De isolatie moet hittebestendig en brandwerend zij om bij een onverhoopte brand in de sauna uitbreiding naar de ruimte ernaast te voorkomen. Alleen Ecose, glaswol en steenwol zijn goed geschikte isolatiematerialen voor sauna’s. Gebruik echter nooit Pir, Pur, Polystyreen of wat voor verdere isolatiematerialen dan ook. Deze zijn echt absoluut ongeschikt voor sauna’s en gevaarlijk.

Veiligheidsmiddelen:

Met alle goed bedoelde raad is het echter helaas nog steeds mogelijk dat er iets gebeurd.

 • Zorg ervoor dat u minimaal een sproeischuimblusser bij de sauna hebt die regelmatig gekeurd wordt.
 • Monteer bij openbare sauna’s een watermistinstallatie.
 • Monteer een rookmelder in de ruimte voor de sauna en test deze regelmatig.
 • Zorg dat de groep van de sauna in de groepenkast cq. meterkast duidelijk gemerkt is en u deze direct kunt uitschakelen.

Verplicht onderhoud. Weet u dat veel brandpolissen in de kleine lettertjes een onderhoudscontract eisen voor bijv. het onderhoud aan sauna’s?

Let op. Daaronder valt ook het eenmaal per jaar stofvrij maken van bijv. afvoerroosters van de ventilatie van uw sauna! Bent u nalatig en ontstaat daardoor de brand, dan is de schade niet gedekt en keert de verzekering niets uit.

Tip. Kijk uw polisvoorwaarden na op verplicht onderhoud om verlies van dekking te voorkomen.

 

Wilt u meer informatie?

Bezoek onze showroom en laat u vrijblijvend adviseren. In de showroom staan voor u diverse sauna’s en infrarood cabines opgesteld, zowel standaard als maatwerk, om u onze vaardigheden te tonen.

Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur
Op zon- en feestdagen altijd gesloten.

Volop gratis parkeergelegenheid 

Producten
Sentjens Saunabouw

Polderweg-Oost 18
2973 AN Molenaarsgraaf Nederland
tel. +31 (0)184 -641972
saunabouw@sentjens.nl

Openingstijden

Privacyverklaring  

Realisatie Webdesign Alblasserwaard

© 1993-2024 Sentjens Saunabouw Molenaarsgraaf Holland