Tel. +31 (0)184-641972
Polderweg-oost 18, 2973AN Molenaarsgraaf Nederland
saunabouw@sentjens.nl Contact

Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Sentjens Wellness, gevestigd aan Polderweg-oost 18, 2973AN te Molenaarsgraaf Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, ten behoeve van onze website op
https:\\www.sentjens.nl/saunabouw
Een en ander in verband met de nieuwe AVG* privacyregels ingaande per 25 mei 2018
*(Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG

Contactgegevens:
Adres: Polderweg-oost 18, 2973AN Molenaarsgraaf Nederland
Tel.:  0184-641972
https:\\www.sentjens.nl/saunabouw

Hr. M. van Leiden is de Functionaris Gegevensbescherming van Sentjens Wellness hij is te bereiken via info@sentjens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sentjens Wellness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam > correspondentie, orderverwerking en facturatie
• Geslacht > correspondentie
• Adresgegevens > correspondentie, afleveren dan wel afhalen van goederen, facturatie
• Telefoonnummer > onderhouden van contact
• Emailadres > correspondentie, facturatie
• IPadres > Google Analytics
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
• Locatiegegevens > Google Analytics
• Gegevens over uw activiteiten op onze website > onze webshop
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen > Google Adwords
• Bankrekeningnummer > uw online betalingen met Ideal, Maestro, Bankcontact of bij directe overschrijving ter verwerking daarvan in ons boekhoudprogramma.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sentjens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Sentjens Wellness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Sentjens Wellness analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Sentjens Wellness volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte (Google Analytics / Adwords)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Sentjens Wellness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sentjens Wellness) tussen zit. Sentjens Wellness gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Office 365 voor algemene administratieve doeleinden
• Unit4 Multivers voor boekhoudkundige- en financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sentjens Wellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•Persoonsgegevens > Bewaartermijn 2jaar > Reden: i.v.m. contact opnemen voor het maken van een bezoek- of aflever afspraak, facturatie en garantieverplichtingen.

•Personalia > Bewaartermijn: 2 jaar >Reden: i.v.m. contact opnemen voor het maken van een bezoek- of aflever afspraak, facturatie en garantieverplichtingen.

•Adres > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: i.v.m. contact opnemen voor het maken van een bezoek- of aflever afspraak, facturatie en garantieverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sentjens Wellness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sentjens Wellness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sentjens Wellness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sentjens Wellness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn cookies van Google Analystics die specifieke functionaliteit bieden voor onze site.
Hieronder treft u een overzicht aan van de bedoelde cookies:

Cookie: Google Analystics
Naam:__ga – _gid – _gat_gtag
Functie: Analytische cookie welke de websitebezoeken meet
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/situatie/moet-ik-cookies-accepteren-om-alle-functionaliteit//?type=q

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sentjens Wellness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sentjens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Sentjens Wellness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sentjens Wellness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sentjens.nl.

Sentjens Wellness heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals Norton virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’, de groene adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.
– Wij slaan geen gegevens op in cloud toepassingen, en verwerken geen boekhoudgegevens op server(s) c.q. computer(s) bij derden.

Deze verklaring is onderhevig aan veranderingen en zal waar nodig tijdig worden bijgewerkt.
Update: 17-5-20123

Wilt u meer informatie?

Bezoek onze showroom en laat u vrijblijvend adviseren. In de showroom staan voor u diverse sauna’s en infrarood cabines opgesteld, zowel standaard als maatwerk, om u onze vaardigheden te tonen.

Openingstijden:

Maandag: Gesloten
Dinsdag tot vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur
Op zon- en feestdagen altijd gesloten.

Volop gratis parkeergelegenheid 

Producten
Sentjens Saunabouw

Polderweg-Oost 18
2973 AN Molenaarsgraaf Nederland
tel. +31 (0)184 -641972
saunabouw@sentjens.nl

Openingstijden

Privacyverklaring  

Realisatie Webdesign Alblasserwaard

© 1993-2024 Sentjens Saunabouw Molenaarsgraaf Holland